Contacts

CJSC "Srednevolzhskiy Machine Tools"

+7 (846) 207-99-89

+7 (846) 207-99-87

+7 (800) 775-65-38


Ltd. "Engineering Center "SVSZ"

Tel: +7 (846) 207-99-89


Address:

1, Naberezhnaya reki samara, samara, 443036, Russian federation